Adres

Erenköy Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:272 Mormin Apt. Kat:1 D:7 Kadıköy İstanbul

Telefon

0216 478 12 52

0544 346 24 16

Email Adres

info@terap-ist.net

Terap-İST

Hakkımızda

Terap-İST; İstanbul’un Terapi ve Eğitim Merkezi, ruh sağlığı alanında kapsamlı ve bütüncül bir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla 2005 yılından beri hizmet vermektedir.

Merkezimizin amacı, danışanlarımızın yaşam ve gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yaşamalarına katkıda bulunmaktır. Bireyin toplum içinde daha kaliteli yaşaması, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması kişiyi biyopsikososyal model içinde fizik, psikolojik ve sosyal açılardan bir bütün olarak ele alıp değerlendirmekle doğrudan ilişkilidir.
Giderek artan ruhsal yardım alma gereksinimi, psikoloji ve psikiyatride de kolay ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmetinin sunulabilmesi için yeterli koşulların oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Ruh sağlığı alanında “önce zarar verme” ilkesini benimseyen, hasta haklarına saygılı, tıbbın etik kurallarını gözeten, akademik gelişmeleri yakından takip ederek yalnızca hastalık merkezli değil, hasta merkezli değerlendirmenin de öneminin farkında olan bir hizmet sunmayı amaçladık.
Ekibimizde psikiyatri uzmanları, çocuk ve ergen psikiyatristi, psikologlarımız, psikolojik danışmanlarımız, pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve eğitici danışmanlarımız uzmanlaştıkları alanlarda bu amaç doğrultusunda hizmetlerine devam etmektedir. Terap-İST’te çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik tanısal değerlendirme, tedavi hizmetleri, psikoterapi hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, kişisel gelişim çalışmaları ve eğitimleri, özel alt gruplara yönelik destekleyici ve geliştirici çalışmalar, çift ve aile danışmanlık ve tedavi hizmetleri halen sürmektedir. Ayrıca özellikle ruh sağlığı alanında olmak üzere, eğitim ve başka alanlarda çalışanlara yönelik çeşitli mesleki beceri eğitimleri yine merkezimizde verilmektedir.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi tarafından tanısal değerlendirme sonucunda özel eğitim alması gerekli görülen çocuklara yönelik alanda deneyimli uzmanlar tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanmaktadır. Çeşitli gruplara yönelik ruh sağlığı ve psikoloji alanında seminerler ve konferanslar yapılmaktadır. Merkezimizde ilaç tedavileri dışında, bireysel ve gruplara yönelik psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, davranış sorunları, alkol ve madde ile ilgili sorunlar, şizofreni, bipolar bozukluk ve diğer psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, psikosomatik hastalıklar, demans, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel sorunlar, kimlik çatışması, sınav kaygısı, dikkat eksikliği, hiperaktivite, tik bozukluğu gibi çocukluk ve ergenlik dönemine ait sorunlar, evlilik ve çift sorunları hizmet verdiğimiz alanlardan bazılarıdır.

Terap-İST halen şu andaki adresinde, her zaman olduğu gibi etik ilkeleri dikkate alarak, kişilerin özelliğine ve özgünlüğüne saygılı bir anlayışla hizmetine devam etmektedir.